AXA to już 12 Towarzystwo Ubezpieczeniowe z którym mamy podpisaną umowę o współpracy w zakresie likwidacji szkód komunikacyjnych. Zawarta umowa, przy kooperacji z Accenture, znacząco usprawni przepływ informacji pomiędzy AXA a naszym zakładem. Działania te pozwolą istotnie skrócić czas likwidacji szkód.