AXA to już 12 Towarzystwo Ubezpieczeniowe z którym mamy podpisaną umowę o współpracy w zakresie likwidacji szkód komunikacyjnych. Zawarta umowa, przy kooperacji z Efficient Insurance Solutions Sp. z o.o, znacząco usprawni przepływ informacji pomiędzy AXA a naszym zakładem. Działania te pozwolą istotnie skrócić czas likwidacji szkód.  

Przypominamy, iż dniem 1.04.2021r AXA została przejęta przez UNIQA. Zapraszamy do likwidacji szkód UNIQA (AXA) na naszym serwisie.