Ubezpieczenia

Przysłowie mówi: „Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie”. Podobnie jest z ubezpieczeniem - o jego wartości przekonamy się nie w trakcie opłacania składki ale dopiero po zajściu szkody.

Przy wyborze Towarzystw Ubezpieczeniowych, których polisy Państwu oferujemy, kierowaliśmy się m.in.

 • posiadaniem uprawnień do samolikwidacji - to warsztat (dla mniejszych szkód) wykonuje oględziny pojazdu - dzięki temu, skraca się czas naprawy pojazdu (nie czeka się kilku dni na rzeczoznawcę),
 • dostępem do dedykowanych platform komunikacyjnych, za pomocą których usprawniono przepływ informacji pomiędzy warsztatem a Towarzystwem Ubezpieczeniowym,
 • gwarancją weryfikacji kosztorysu naprawy przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe w ciągu 2 dni roboczych,
 • szeroką ofertą ubezpieczeniową

Kompleksowa oferta firm:

W naszym portfolio, znajdują się sprawdzone produkty ubezpieczeniowe takich Towarzystw jak: PZU, Hestia, Proama, Compensa (Benefia) oraz Warta. Ich zakres obejmuje m.in.:

 • Ubezpieczenia komunikacyjne

  • Odpowiedzialność Cywilna (OC) – ubezpieczenie obowiązkowe
  • Autocasco (AC)
  • Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)
  • Assistance – pomoc na drodze (wypadek, awaria), samochód zastępczy
  • pakiet Standard: OC + AC + NNW
  • pakiet Maxi: OC + AC + NNW + Ubezpieczenie Szyb + Assistance
  • Minicasco – kradzież + zdarzenia losowe
  • Ubezpieczenie szyb pojazdu
 • Ubezpieczenia majątkowe (dom i mieszkanie)

  • budynek lub lokal mieszkalny – tzw. mury (obowiązkowe ubezpieczenie jako zabezpieczenie kredytu bankowego – cesja na bank) na wypadek szkody całkowitej – szkody uniemożliwiającej dalsze zamieszkiwanie nieruchomości np. naruszona konstrukcja budynku
  • ruchomości domowe (np. meble, sprzęt elektroniczny, ubrania, dokumenty, biżuteria itp.)
  • stałe elementy (np. podłogi, okna, meble wbudowane na stałe, podwieszane sufity itp.)
  • ruchomości na posesji – rośliny ogrodowe, sprzęt ogrodniczy,
  • budynek gospodarczy (np. przydomowy magazyn/garaż itp.)
  • budowle na terenie posesji (np. ogrodzenie, altanka, fontanna, instalacje itp.)
  • siłowniki z automatyką bram
  • obiekty specjalistyczne (np. oranżerie)
  • nagrobki cmentarne

 • Ubezpieczenia turystyczne

  • koszty leczenia,
  • koszty transportu i repatriacji,
  • następstwa nieszczęśliwych wypadków,
  • koszty udzielenia natychmiastowej pomocy „assistance",
  • koszty pobytu osoby towarzyszącej,
  • koszty ratownictwa,
  • odpowiedzialność cywilna,
  • bagaż,
  • koszty opóźnienia dostarczenia bagażu,
  • koszty przerwania podróży,
  • koszty pobytu osoby wezwanej do towarzyszenia,
  • sprzęt narciarski.

 • Ubezpieczenia majątku firmy

  • Budynki, budowle, lokale, maszyny, urządzenia służące do prowadzenia działalności gospodarczej, wyposażenie, jak również środki obrotowe firmy, mienie osobiste pracowników oraz klientów, nakłady adaptacyjne, wartości pieniężne i niskocenne składniki majątku.

 • Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej firmy (OC firmy)

  • Odpowiedzialność za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z użytkowaniem mienia jak również prowadzeniem działalności gospodarczej. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej firmy może zostać rozszerzone o szkody powstałe w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu (OC za produkt).