W celu zapewnienia naszym Klientom, wysokiej jakości likwidacji szkód komunikacyjnych, wspólnie z firmą ALLIANZ zawarliśmy porozumienie, na mocy którego wykonujemy oględziny pojazdów. Jeśli masz szkodę w ALLIANZ, przyjedź do nas, a my ją zlikwidujemy tak szybko jak tylko się da.